Audyt personalny i coaching dla menadżerów użyteczny w pracy.

Audyt personalny i coaching menedżerski jako nowe sposoby polepszania jakości pracy. Audyt personalny to ocena stanu zasobów ludzkich przedsiębiorstwa pod kątem zarówno kompetencji, potencjału poszczególnych pracowników, całych sekcji jak i procedur HR stosowanych w firmie. Jest to zatem ocena tego jakich ludzi pracodawca zatrudnia, co potrafią a czego jeszcze nie umieją i na ile nadają się zarówno na obecne stanowisku oraz jaki posiadają potencjał do rozwoju kariery w przedsiębiorstwie.
read more

Audyt personalny i coaching menedżerski jako nowe metody polepszania poziomu pracy. Audyt personalny to ocena stanu zasobów ludzkich zakładu pracy pod kątem zarówno kompetencji, potencjału poszczególnych pracowników, całych sekcji jak i procedur Human Resources stosowanych w przedsiębiorstwie. Jest to zatem ocena tego jakich ludzi pracodawca zatrudnia, co potrafią a czego jeszcze nie potrafią i na ile nadają się zarówno na obecne stanowisku oraz jaki mają potencjał do rozwoju kariery w przedsiębiorstwie.

sprawdź ofertę szkoleń

Autor: mik Krakow
Źródło: http://www.flickr.com
Audyt personalny powinien obejmować też ocenę pracowników pod kątem pracy w określonych teamach oraz – sprawdź nas – ocenę stosowanych metod na przykład motywacji, ich potrzeb. Głównym celem audytu jest skontrolowanie rozbieżności między stanem faktycznym, a tym jak spółka chciałaby pod względem zasobów ludzkich funkcjonować. Audyt personalny diagnozuje więc luki w zakresie umiejętności, motywacji pracowników oraz ich potencjału. Poprawnie przeprowadzony audyt personalny jest odpowiedzią na pytanie co mamy i co chcemy mieć oraz (serwis www) pozwala podjąć strategiczne decyzje, które pozwolą doprowadzić organizację do wymarzonego poziomu rozwoju pod względem pracowników – .

Przed managerami stawiane są obecnie bardzo wysokie wymagania – są oni odpowiedzialni za wygenerowanie jak najlepszych wyników dla firmy. By to osiągnąć muszą stale podwyższać swoje umiejętności, nie tylko w dziedzinie, w której się specjalizują, lecz także w obszarze HR.Jest wiele dróg rozwoju zawodowego i podnoszenia efektywności realizowanych zadań. Jednak metodą, która w ostatnich czasach cieszy się coraz większym zainteresowaniem jest coaching, głównie ze względu na to, że spośród innych sposobów podnoszenia kompetencji menedżerskich wyróżnia się wysoką skutecznością oraz trwałością wprowadzanych modyfikacji.

Coaching menedżerski krótko można zdefiniować jako proces rozwoju potencjału zawodowego. Jest to działająca metoda wprowadzania stosownych zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Istnieją dwa główne rodzaje coachingu dla menedżerów: executive coaching – dedykowany dla prezesów, dyrektorów, top menedżerów, właścicieli przedsiębiorstw oraz coaching menedżerski – rozumiany, jako wykorzystanie elementów coachingu w stosunkach menedżera z podwładnymi.

Podstawowym celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie wykorzystania potencjału i wiedzy przez menedżerów oraz podniesienie ich ogólnej satysfakcji jaki i celowości podejmowanych działań. Oprócz tego, że menadżer zarządzający zespołem powinien posiadać kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi – umiejętność komunikowania czy motywowania pracowników oraz przydzielaniu zadań, powinien też nieustannie się rozwijać. Coaching jest nową metodologią doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi profesjonalnemu i osobistemu osób, które skorzystają z tej formy pracy.