Trzeba nieść pomoc potrzebującym jest to tak proste.

Dzisiaj angażowanie się w pomoc innym ludziom bywa bardzo proste. Akcje pomocowe i działalność na rzecz zubożałych, schorowanych lub poszkodowanych przez los ludzi przestały być domeną kilku pasjonatów, ale na zawsze wpisały się w naszą rzeczywistość.
read more

Dzisiaj okazywanie innym osobom pomocy bywa wyjątkowo proste. Akcje pomocowe oraz działania na rzecz niezamożnych, dotkniętych chorobą czy też poszkodowanych przez życie osób przestały być domeną kilku pasjonatów, ale na stałe wpisały się w naszą świadomość.

Charytatywna Parada Mikołajowa

Źródło: http://www.naratunek.org
Na zmianę tego stanu rzeczy miał wpływ szereg faktów. Najważniejszym z nich stał się rozwój współczesnych środków masowego przekazu, a szczególnie Internetu. Medium to umożliwiło skuteczne rozpowszechnianie komunikatów dotyczących prowadzonych zbiórek funduszy i imprez prospołecznych. Z pomocą Internetu liczne zrzeszenia pozyskują również ochotników i sponsorów dla swoich działań. Sieć uzmysłowiła czytelnikom rozmiar ludzkiego nieszczęścia i dała im sposobność do walki z tymi problemami.

Jeżeli przedkładana w tym materiale problematyka to Twój konik – wyraź opinię na jej temat. Twój komentarz bez wątpliwości dla redaktora się liczy.

Internetowa bankowość znacząco ułatwiła regularne finansowe wspieranie bliskich naszemu sercu fundacji. Pomóc możemy chociażby odwiedzając specjalne witryny komercyjne, których administratorzy przelewają konkretne sumy pieniędzy na chlubny cel jako rekompensatę za kliknięcia –

1% podatku

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Kolejnym dogodnym sposobem okazywania wsparcia jest przekazywanie 1% podatku wskazanej przez nas osobie. Aby tego dokonać powinno się umieścić nazwę i specjalny kod KRS danej jednostki na blankiecie składanego PIT-a. 1% jako metoda czynienia dobra jest stosunkowo świeża, ale już zdążyła zdobyć rzesze zwolenników, którzy z pełną świadomością kierują procent uiszczanego podatku na konto wyznaczonej osoby. Choć 1% wydaje się być nic nie znaczącą sumą, przekazany przez wielu płatników zdziała cuda. Jednym procentem możemy wspierać rozmaite cele: fundacje zbierające środki dla chorych i niepełnosprawnych dzieci, organizacje wspomagające utalentowaną młodzież z ubogich rodzin, przytuliska dla bezdomnych zwierząt czy instytucje oświatowe.