Znajdź pożyteczny kurs Six Sigma dla siebie!

Przez lata człowiek opanował bardzo dużo różnego rodzaju sposobów i technik służących poprawie funkcjonowania, a także uproszczeniu rozmaitych czynności. Dotyczy to także zjawisk odbywających się w miejscach pracy. Jeżeli chodzi o przemysł, to wszystkie sposoby udoskonalania i upraszczania zaczęto wykorzystywać szerzej w ubiegłym wieku. Łączy się to oczywiście z dynamicznym rozwojem techniki, jak również przemianami zachodzącymi w społecznościach.
read more

Przez lata człowiek opanował bardzo dużo różnorodnych metod i technik służących polepszeniu funkcjonowania, a także uproszczeniu rozmaitych procesów. Dotyczy to także procesów zachodzących w zakładach pracy. Jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, to wszelkie sposoby ulepszania i ułatwiania zaczęto wprowadzać na szeroką skalę od XX wieku. Łączy się to oczywiście z szybkim rozwojem techniki, jak również zmianami zachodzącymi w społecznościach.

Konferencja Sanitec KOŁO 03.03.2011r. Sąd konkursowy

Autor: Sanitec KOŁO
Źródło: Sanitec KOŁO

Po czasie coraz większa liczba ludzi zainteresowała się przedsiębiorczością, często z uwagi na pragnienie prowadzenia swojej firmy. Współcześnie ludzie dysponują duża liczbą pomysłów, dzięki którym możliwe jest udoskonalanie i przyspieszanie różnego rodzaju procesów. W tym aspekcie ważna jest również eliminacja pomyłek, w pierwszej kolejności o charakterze zapobiegawczym. Powinno się więc dbać o to, by uchybienia nie występowały. Określeniem blisko związanym z tego rodzaju sposobami jest „six sigma” czytaj więcej na .

Czym jest six sigma?

Technika znana pod nazwą six sigma w dużym skrócie oznacza osiąganie jak najkorzystniejszych rezultatów, który to efekt otrzymuje się na drodze wyeliminowania różnorodnych błędów – . Metoda ta znajduje wykorzystanie między innymi w procesach produkcyjnych, gdzie unikanie różnego rodzaju usterek jest ogromnie ważne. Zwolennicy opisywanej techniki twierdzą, że przedsiębiorstwo, które ją wdrożyło, działa na zupełnie innych zasadach niż pozostałe spółki, działa o wiele sprawniej, a co najważniejsze – efektywniej. A efektywność jest niezwykle istotnym elementem każdej działalności, warunkiem, do jakiego należy zawsze dążyć.

Konieczność szkoleń

We wszystkich dziedzinach życia dobrze jest się doskonalić. Zarządzanie firmą jest tego rodzaju dziedziną, w której potrzeba ta jest szczególna. Szkolenia są bardzo korzystne zarówno dla zwykłych pracowników, jak i dla ich kierowników. Każdy może bowiem nauczyć się na nich czegoś pożytecznego, rzecz jasna o ile uczestniczy się w szkoleniach przeznaczonych dla właściwej grupy. Szkolenia six sigma są tym typem, który skierowany jest do kadry kierowniczej, od której najwięcej w firmie zależy. Tego rodzaju szkolenia umożliwiają uzyskanie najlepszych rezultatów w firmie, w ten sposób możliwe będzie zwiększenie jej rangi.