grupy

Znajdź pożyteczny kurs Six Sigma dla siebie!

Przez wieki człowiek opanował bardzo wiele różnego rodzaju sposobów i technik służących polepszeniu funkcjonowania, jak również uproszczeniu różnych procesów. Dotyczy to także zjawisk zachodzących w miejscach pracy. Jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, to różnorodne techniki ulepszania i upraszczania zaczęto wprowadzać szerzej od XX wieku. Wiąże się to oczywiście z przyspieszonym rozwojem techniki, jak również zmianami zachodzącymi w społeczeństwach.
read more