Z jakiego powodu warto zdecydować się na kursy indywidualne „one to one”?

Decydując się na kurs indywidualny nauczasz się języka obcego dużo szybciej niż w grupie, a dzięki temu przyspieszasz swą karierę i oszczędzasz swój cenny czas. Ponieważ nauczyciel języka obcego ma 100 procent czasu dla ciebie, nauczanie w takiej formie zapewnia nieosiągalne w wypadku szkoleń grupowych możliwości. read more

Decydując się na zajęcia indywidualne uczysz się języka obcego dużo prędzej niż w grupie, dlatego przyspieszasz swą karierę oraz oszczędzasz swój cenny czas. Ponieważ lektor ma 100% czasu dla ciebie, nauka w tej formie przynosi nieosiągalne w wypadku szkoleń grupowych możliwości.

angielski indywidualnie warszawa

Autor: U.S. Embassy Tel Aviv
Źródło: http://www.flickr.com
Taka forma nauczania zapewnia nauczycielowi możliwość zupełnego dostosowania się do oczekiwań słuchacza zarówno pod względem programu, strategii nauczania, wprowadzanego słownictwa jak też terminów zajęć i długości trwania szkolenia. Dzięki temu uczeń otrzymuje kurs w pełni dostosowany do jego wymogów. Zajęcia przeznaczane są na opanowywanie tych umiejętności, które są dla niego najbardziej istotne. Skuteczność takiej nauki jest nieporównywalnie wyższa, bo kursant ma do dyspozycji 100 procent czasu lekcji, jaki w normalnych warunkach dzielony jest na wszystkich uczestniczących w zajęciach kursantów.

Szkoła języków obcych

Autor: The LEAF Project
Źródło: http://www.flickr.com

Niekiedy w sytuacjach kiedy do szkoły lingwistycznej zgłasza się przykładowo rodzeństwo, małżeństwo lub znajomi, którzy chcą szkolić się wspólnie, realna jest ich wspólna nauka w małej grupie, tzn. do trzech uczniów. Utworzenie takiej grupy jest możliwe o ile poziom zaawansowania, wymogi językowe jak i oczekiwania tyczące się harmonogramu lekcji wszystkich zainteresowanych będą podobne. Nauczyciel języka obcego realizuje wtedy jednakowy program dla całej grupy. Ze względu na to, iż grupa maksymalnie liczy tylko 3 osoby, takie zindywidualizowanie będzie możliwe i dzięki temu zajęcia będą mieć styl zbliżony do szkolenia indywidualnego.

Jak odnaleźć odpowiednią firmę szkoleniową oferującą tego rodzaju kursy? Starczy wpisać w Google wyrażenie: angielski indywidualnie Warszawa (jeśli jesteśmy z Warszawy), a uzyskamy całe mnóstwo rezultatów. Potrzebujesz więcej informacji? – angielski w

Niezbędnym elementem poprzedzającym rozpoczęcie każdego kursu jest postępowanie kwalifikacyjne które składa się zwykle z testu pisemnego a także pogadanki z nauczycielem. Ich celem jest określenie aktualnego poziomu umiejętności ucznia jak też jego potrzeb językowych. Na podstawie tych działań sporządzany jest program kursu oraz dobierane zostają przydatne materiały szkoleniowe tj. podręcznik wiodący a także materiały uzupełniające.