Współczesny egzamin maturalny

Aktualnie egzamin maturalny wygląda o wiele inaczej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Zmienił się zakres tematów, które do tego egzaminu należy umieć, jak również system nauczania do matury. Bierze się to na przykład z reformy edukacji, która utworzyła szkoły gimnazjalne, a do tego skróciła czas nauki w liceum o rok.
read more

W dzisiejszych czasach matura przebiega zgoła inaczej niż jeszcze jakiś czas temu. Uległ zmianie zakres wiadomości, jakie do tego egzaminu powinno się umieć, jak również system nauczania do egzaminu maturalnego. Wynika to między innymi z reformy edukacji, która utworzyła szkoły gimnazjalne, a przy tym skróciła czas nauki w liceum do trzech lat.

Z tego powodu przygotowania do egzaminu maturalnego powinny skończyć się w krótszym czasie. Wiele osób sądzi, że stary system był bardziej korzystny, a matura (matura z informatyki) starego typu była testem na o wiele wyższym poziomie. Nie jest to stuprocentowo prawdą. Obecna matura kładzie bowiem nacisk na skontrolowanie innego rodzaju zdolności niż egzamin starego typu. Inną różnicą jest stworzenie szerokiej gamy opracowań typowo maturalnych w rodzaju „angielski kurs do matury”, które mają umożliwić uczniom łatwe przyswajanie potrzebnej wiedzy poza szkołą.

Język polski

Przygotowania do matury

Autor: Jixar
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli chodzi o różnice pomiędzy starą a nową maturą, zazwyczaj za przykład podawany jest maturę z polskiego. Egzamin ustny z języka polskiego różni się bowiem znacznie od swojej wersji z przeszłości. Kiedyś polegał on na losowaniu zadań z udostępnionej puli, a później na odpowiedzi na pytania w sposób ustny. Aktualnie matura z tego przedmiotu polega na samodzielnym stworzeniu przez ucznia prezentacji. Zagadnienia są proponowane przez wychowawców, uczniowie mogą także układać własne, które muszą być zatwierdzone.

Ciekawi Cię, co to są moje źródła? Jeśli tak, to musisz wejść w wskazany link i tam przeczytasz dużo frapujących treści w tym temacie.

Sam egzamin polega na wygłoszeniu prezentacji przed komisją, najlepiej z wykorzystaniem pomocy w postaci prezentacji multimedialnej, plakatów i tak dalej.

Przygotowania do matury

Aktualny system edukacji zazwyczaj skutkuje tym, że w liceum w ciągu dwóch lat realizowany jest standardowy program lekcji, a dopiero w trakcie trzeciego roku rozpoczynają się przygotowania typowo do matury. W ramach przygotowań organizuje się różnorodne zajęcia fakultatywne z przedmiotów, z których uczniowie zdają maturę. Oprócz tego można również korzystać ze specjalnych opracowań, których powstaje coraz więcej z różnych dziedzin. Kurs maturalny z matematyki może być przydatny dla wielu osób, szczególnie że na dzień dzisiejszy jest ona przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich. Wielu uczniów decyduje się też na korzystanie z zajęć dodatkowych dla podniesienia poziomu umiejętności z rozmaitych dziedzin.