przedmiot

Współczesny egzamin maturalny

W dzisiejszych czasach egzamin maturalny przebiega o wiele inaczej niż jeszcze jakiś czas temu. Uległ zmianie zakres wiadomości, jakie do tego testu trzeba opanować, jak również system nauczania do matury. Bierze się to na przykład z reformy edukacji, która wprowadziła gimnazja, a przy tym skróciła czas nauki w szkołach ponadgimnazjalnych do trzech lat.
read more