Odbudowa systemu oświaty jest definitywna. Co powinno być w nowym programie kształcenia?

Od conajmniej dwóch dekad mają miejsce burzliwe debaty dotyczące współczesnej oświaty. Roztrząsane są w zasadzie wszystkie strony kształcenia kilku i kilkunastolatków. Rozprawia się na temat długości obowiązkowej edukacji i jakości lekcji oferowanych przez podstawówki, gimnazja, licea i technika oraz zawodówki.
read more

Od conajmniej kilkunastu lat toczą się ożywione rozmowy dotyczące dzisiejszej oświaty. Analizuje się właściwie wszystkie elementy kształcenia kilku i kilkunastolatków. Dywaguje się na temat długości obligatoryjnej edukacji oraz jakości lekcji oferowanych przez podstawówki, gimnazja, szkoły średnie oraz zawodówki.

Coraz częściej pod wątpliwość poddaje

dziecko w szkole

Autor: www.flickr.com
Źródło: www.flickr.com

się sens istnienia gimnazjów, które nie wypełniają swojej roli i nie dzielą uczniów pod kątem ich uzdolnień i wyboru kolejnych placówek edukacyjnych, tak by zapewnić wszystkim tym grupom najlepszy plan nauczania.

Chcesz pogłębić swą wiedzę na temat przedstawiony w naszym wpisie? Więc zachęcamy – kliknij odsyłacz (www.placezabaw.com.pl/) i przeglądaj nowe interesujące treści.

Wiadomym jest, że powinno się opracować inny zbiór zajęć dla dzieciaków uzdolnionej manualnie, a inny dla młodych humanistów. Kwestią, która zaprząta umysły reformatorów jest również postrzeganie przez społeczeństwo zawodówek. Uczniowie tych placówek są uważani za mniej ambitnych niż ich rówieśnicy ze szkół średnich. Tymczasem zyskanie konkretnego zawodu może okazać się nie tylko bardziej wymagające niż dyplom ogólniaka i matura, ale również bardziej opłacalne. Spece i rękodzielnicy są w dzisiaj na wagę złota, a ich pensje nierzadko przewyższają płace osób z wyższym wykształceniem.

Szeroko omawianym problemem polskiego szkolnictwa jest także zakres programu kształcenia. Wielu znawców jawnie krytykuje bazę programową opracowaną dla poszczególnych rodzajów szkół. Najczęstszym zarzutem względem problematyki omawianej na zajęciach jest jej archaiczność i brak zastosowania w dzisiejszych czasach. Uczniowie w przeciągu długich lat swej edukacji opanowują imiona władców niemal wszystkich państw europejskich, cykl rozwoju pasożytów ludzkich czy też położenie pokładów bogactw naturalnych na poszczególnych kontynentach.

nowoczesna szkoła

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Są to niewątpliwie interesujące informacje, ale ich przydatność w przyszłym życiu jest znikoma. Szkole wypuszczającej ludzi sukcesu potrzeba zajęć opartych na praktyce i nowych, bardziej przystosowanych do rzeczywistości przedmiotów. Dzieci oraz młodzież powinny od początku poznawać takie pojęcia jak na przykład wystawianie faktur VAT, a konkretniej: wystawianie faktur vat. Doskonałym takiego przedmiotu jest być ekonomia. Młodzież musi poznać zasady wolnego rynku, przepisy prawa handlowego i wiedzieć, czym jest kapitał obrotowy netto (więcej: jak odbywa się wystawianie faktur vat i komu należą się zwolnienia z vat. Absolwenci zaopatrzeni w tego typu wiedzę będą cennym nabytkiem dla pracodawcy. Zanim jednak takie pojęcia pojawią się w szkolnictwie można dużo więcej dowiedzieć się z internetu np. warto zajrzeć tutaj po więcej informacji: .