szkolnictwo

Odbudowa systemu oświaty jest definitywna. Co powinno być w nowym programie kształcenia?

Od conajmniej dwóch dziesięcioleci mają miejsce gorące debaty dotyczące współczesnego szkolnictwa. Rozpatruje się w zasadzie wszystkie strony kształcenia dzieci i młodzieży. Dywaguje się na temat długości obowiązkowej edukacji oraz poziomu lekcji oferowanych przez podstawówki, gimnazja, szkoły średnie oraz zawodówki.
read more