obrazy

Jak nazwać sztukę, jak określić jej kształt? Czy wiemy tak w rzeczywistości czym jest sztuka i czy umiemy podejść do niej z należytym szacunkiem?

Nie ma prawdopodobnie drugiej takiego typu dziedziny, jak sztuka. Mówi ona do nas wieloma barwami, dźwiękami, utworami czy aktami. Niektórzy twierdzą, że nie da się jej poprawnie określić, gdyż każde określenie będzie nie do końca zadowalające. Jest w tym sporo prawdy, lecz należy podejść do tego zagadnienia, jak to czujemy, czyli, że sztuka to każda rzecz, która na nas w jakiś sposób na nas wpływa. Jeśli umiemy zachwycić się konkretnym utworem, to już jest sztuka.

Z drugiej strony dla pozostałych osób konkretny utwór może być kiepski, więc jednocześnie sztuka jest bardzo subiektywna. Sztuką jesteśmy w stanie nazwać również każdy ludzki wytwór, jakie nie jest jednakże użytkowy, nie służy do rzeczy praktycznych, lecz powinien cieszyć nasze zmysły, ma cieszyć oczy, cieszyć uszy, rozpalać nasze emocje. Oczywiście i tu stajemy przed dylematem, ponieważ wspomniana przed chwilą sztuka użytkowa właśnie – jak sam termin wskazuje – służy do rzeczy praktycznych.
read more