obrazy

Jak nazwać sztukę, jak określić jej kształt? Czy wiemy tak w rzeczywistości czym jest sztuka i czy umiemy podejść do niej z należytym szacunkiem?

Nie ma chyba innej takiego typu dziedziny, jak sztuka. Przemawia ona do nas różnymi kolorami, dźwiękami, utworami czy aktami. Niektórzy twierdzą, iż nie da się jej poprawnie nazwać, ponieważ każde określenie będzie niewystarczające. Jest w tym dużo słuszności, lecz trzeba podejść do tego zagadnienia, jak to czujemy, czyli, że sztuka to wszystko co na nas w jakiś sposób oddziałuje. Jeśli potrafimy zachwycić się konkretnym utworem, to już może być sztuka.

Z drugiej strony dla innych osób dany utwór może być niezbyt udany, więc jednocześnie sztukę można odbierać na bardzo osobistym poziomie. Sztuką można określić także każdy ludzki wytwór, który nie jest jednocześnie użytkowy, nie służy do rzeczy użytkowych, lecz ma cieszyć nasze zmysły, ma cieszyć oczy, radować uszy, rozpalać nasze emocje. Wiadomo i tu mamy dylemat ponieważ wspomniana przed chwilą sztuka użytkowa właśnie – jak sama nazwa wskazuje – służy do rzeczy praktycznych.
read more