obrazy

Jak nazwać sztukę, jak określić jej kształt? Czy wiemy tak w rzeczywistości czym jest sztuka i czy umiemy podejść do niej z należytym szacunkiem?

Nie ma najprawdopodobniej drugiej takiego typu dziedziny, jak sztuka. Przemawia ona do nas różnymi barwami, dźwiękami, utworami czy aktami. Wielu twierdzi, że nie da się jej poprawnie określić, gdyż każde określenie będzie nie do końca zadowalające. Jest w tym sporo słuszności, ale trzeba podchodzić do tego zagadnienia, jak to czujemy, czyli, że sztuka to wszystko co na nas w jakiś sposób na nas wpływa. Skoro potrafimy zachwycić się konkretnym utworem, to już może być sztuka.

Z innej strony dla pozostałych osób dany utwór może być niezbyt udany, więc jednocześnie sztuka jest bardzo subiektywna. Sztuką możemy zdefiniować także każdy ludzki wytwór, który nie jest jednakowoż użytkowy, nie służy do rzeczy praktycznych, ale ma radować nasze zmysły, ma cieszyć oczy, radować uszy, powodować w nasz różne emocje. Wiadomo i tu mamy dylemat bo tak zwana sztuka użytkowa właśnie – jak sama nazwa wskazuje – jest przeznaczona do rzeczy praktycznych.
read more