Art Deco

Jak nazwać sztukę, jak określić jej kształt? Czy wiemy tak w rzeczywistości czym jest sztuka i czy umiemy podejść do niej z należytym szacunkiem?

Nie ma najprawdopodobniej drugiej takiej dziedziny, jak sztuka. Przemawia ona do nas różnymi barwami, dźwiękami, utworami czy aktami. Niektórzy twierdzą, iż nie da się jej akuratnie nazwać, gdyż każde określenie będzie niewystarczające. Jest w tym dużo słuszności, ale powinniśmy podejść do tego zagadnienia, jak to czujemy, czyli, że sztuka to każda rzecz, która na nas w jakiś sposób oddziałuje. Jeśli potrafimy zachwycić się jakimś utworem, to już jest sztuka.

Z drugiej strony dla pozostałych osób konkretny utwór może być kiepski, więc jednocześnie sztuka jest bardzo subiektywna. Sztuką możemy nazwać też każdy ludzki wytwór, jakie nie jest jednakowoż użytkowy, nie służy do rzeczy praktycznych, ale ma cieszyć nasze zmysły, ma cieszyć oczy, cieszyć uszy, rozpalać nasze emocje. Oczywiście i tu stajemy przed dylematem, bo wspomniana przed chwilą sztuka użytkowa właśnie – jak sam termin wskazuje – służy do rzeczy praktycznych.
read more