Art Deco

Jak nazwać sztukę, jak określić jej kształt? Czy wiemy tak w rzeczywistości czym jest sztuka i czy umiemy podejść do niej z należytym szacunkiem?

Nie ma najprawdopodobniej innej takiego typu dziedziny, jak sztuka. Mówi ona do nas różnymi kolorami, dźwiękami, utworami lub aktami. Niektórzy twierdzą, iż nie da się jej poprawnie określić, bo każde określenie będzie nie do końca zadowalające. Jest w tym sporo prawdy, lecz powinniśmy podchodzić do tego zagadnienia, jak to naprawdę czujemy, czyli, że sztuka to wszystko co na nas w jakiś sposób oddziałuje. Jeśli umiemy zachwycić się konkretnym utworem, to już jest sztuka.

Z drugiej strony dla pozostałych osób ten utwór może być kiepski, więc jednocześnie sztuka jest bardzo subiektywna. Sztuką możemy nazwać także każdy ludzki wytwór, który nie jest jednakże użytkowy, nie służy do rzeczy użytkowych, ale powinien cieszyć nasze zmysły, ma cieszyć oczy, cieszyć uszy, rozpalać nasze emocje. Wiadomo i tu mamy dylemat bo tak zwana sztuka użytkowa właśnie – jak sam termin wskazuje – służy do rzeczy praktycznych.
read more