Art Deco

Jak nazwać sztukę, jak określić jej kształt? Czy wiemy tak w rzeczywistości czym jest sztuka i czy umiemy podejść do niej z należytym szacunkiem?

Nie ma najprawdopodobniej innej takiej dziedziny, jak sztuka. Przemawia ona do nas wieloma barwami, dźwiękami, utworami lub aktami. Niektórzy twierdzą, iż nie da się jej akuratnie zdefiniować, ponieważ każde określenie będzie nie do końca zadowalające. Jest w tym dużo słuszności, lecz należy podejść do tego zagadnienia, jak to naprawdę czujemy, czyli, że sztuka to każda rzecz, która na nas w jakiś sposób na nas wpływa. Skoro potrafimy zachwycić się jakimś utworem, to już jest sztuka.

Z drugiej strony dla pozostałych osób ten utwór może być niezbyt udany, więc jednocześnie sztukę można odbierać na bardzo osobistym poziomie. Sztuką jesteśmy w stanie określić także każdy ludzki wytwór, który nie jest jednocześnie użytkowy, nie jest przydatny do rzeczy praktycznych, ale powinien cieszyć nasze zmysły, ma cieszyć oczy, cieszyć uszy, rozpalać nasze emocje. Oczywiście i tu mamy dylemat gdyż tak zwana sztuka użytkowa właśnie – jak sam termin wskazuje – jest przeznaczona do rzeczy praktycznych.
read more