cud

Pan z brzuszkiem, może dziś także wyglądać wspaniale.

Odzienie może być w mniej albo w bardziej zamierzony sposób, wyrazem naszych stereotypów, a równocześnie ukazywać otoczeniu, jaką posiadamy pozycję w społeczeństwie. Dawniej zasadnicza rola stroju – ochrona przed chłodem, mogła nigdy nie być jedyną, tymczasem kanony określające, co jest należyte, zmieniały się w ciągu wieków i były różnorodne dla różnych kultur. Wizerunek człowieka jest ogromnie znaczący w komunikacji z otoczeniem.
read more