cud

Pan z brzuszkiem, może dziś także wyglądać wspaniale.

Ubiór może być w mniej lub w bardziej przemyślany sposób, odwzorowaniem naszych poglądów, a jednocześnie oznajmiać otoczeniu, jaką zajmujemy pozycję w społeczeństwie. W historii ludzkości podstawowa funkcja ubrania – zabezpieczenie przed zimnem, mogła nigdy nie być jedyną, tymczasem zasady stanowiące o tym, co jest właściwe, ewoluowały w ciągu wieków i były różnorodne dla różnych kultur. Wizerunek człowieka jest ogromnie istotny w kontaktach z otoczeniem.
read more