cud

Pan z brzuszkiem, może dziś także wyglądać wspaniale.

Odzienie może być w mniej albo w bardziej przypadkowy sposób, odzwierciedleniem naszych przekonań, a równocześnie komunikować otoczeniu, jaką zajmujemy pozycję w społeczeństwie. Dawniej zasadnicza rola okrycia – ochrona przed chłodem, mogła nigdy nie być jedyną, natomiast obyczaje stanowiące o tym, co jest należyte, zmieniały się w przeciągu wieków i były różnorodne dla różnych kultur. Wizerunek człowieka jest bardzo ważny w komunikacji z otoczeniem.
read more