cud

Pan z brzuszkiem, może dziś także wyglądać wspaniale.

Odzienie może być w mniej albo w bardziej zamierzony sposób, wyrazem naszych stereotypów, a jednocześnie oznajmiać otoczeniu, jaką posiadamy pozycję w społeczeństwie. W przeszłości zasadnicza funkcja ubrania – ochrona przed chłodem, mogła nigdy nie być jedyną, natomiast zasady określające, co jest stosowne, ewoluowały w przeciągu wieków i były różnorodne dla różnych kultur. Wygląd człowieka jest bardzo istotny w komunikacji z otoczeniem.
read more