cud

Pan z brzuszkiem, może dziś także wyglądać wspaniale.

Ubiór może być w mniej lub w bardziej świadomy sposób, wyrazem naszych stereotypów, a równocześnie oznajmiać otoczeniu, jaką posiadamy pozycję społeczną. W historii ludzkości podstawowa funkcja stroju – ochrona przed chłodem, mogła nigdy nie być jedyną, tymczasem kanony stanowiące o tym, co jest odpowiednie, zmieniały się w ciągu wieków i były przeróżne dla różnych kultur. Wygląd człowieka jest ogromnie znaczący w relacji z otoczeniem.
read more