Co zrobić, ażeby nie stracić na wraku?

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju regulacjami każdy pojazd powinien być zarejestrowany po czym ubezpieczony. I to bez względu na to, w jakim jest stanie, czy nadaje się do jazdy jak też czy ktokolwiek z niego korzysta. Odstępstwo od tej zasady stanowią czterokołowce zabytkowe – tu ciągłość ubezpieczenia nie jest wymagana.
read more

Zgodnie z obowiązującymi w naszej ojczyźnie przepisami każdy samochód musi zostać zarejestrowany jak też ubezpieczony. I to niezależnie od tego, w jakim jest stanie, czy nadaje się do jazdy oraz czy ktokolwiek z niego korzysta. Wyjątek od tej wytycznej stanowią czterokołowce zabytkowe – tu ciągłość ubezpieczenia nie jest wymagana.

Samochodu osobowego nie można wyrejestrować (choćby tymczasowo) i pozostawić w garażu „na lepsze czasy”. Jeśli nie chcemy płacić OC za „nieruchomość na kółkach”, pozostaje tylko pojazd sprzedać bądź oddać do auto złom w Poznaniu.
Kasacja pojazdów
Autor: KOMUnews
Źródło: http://www.flickr.com

Najczęściej na powiązane z tym problemy natrafiają posiadacze czterokołowców, jakie zostały rozbite, natomiast ubezpieczyciele sklasyfikowali szkodę jako całościową. Jest tak dlatego, iż funkcjonujące na krajowym rynku przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe nie mają w zwyczaju zajmować się wrakami. Gdy strata jest całkowita? W polskim prawie nie ma definicji całkowitej straty. Z notacji kodeksu cywilnego wynika jednakże, że w sytuacji, kiedy przywrócenie stanu dotychczasowego przedmiotu jest nierealne albo łączy się ze zbytnimi komplikacjami, zaspokojenie żądań poszkodowanego ogranicza się do wypłaty zadośćuczynienia.

złomowanie pojazdów
Autor: free photos
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli samochód nie prezentuje już żadnej wartości bądź chcemy się go pozbyć możliwie szybko, to najprostszym rozwiązaniem jest oddanie go na auto sprawdź tu złom Krosno – . Całe samochody przyjmowane są najczęściej bezpłatnie, a częstokroć jeśli doniesiemy je tam własnym sumptem, możemy nawet liczyć na niewielki dodatek, np. w wysokości paruset złotych.

Chcesz znaleźć kolejne teksty tyczące się podnoszonej tutaj tematyki? Jeżeli tak, to kliknij ten odnośnik i przeczytaj wpis z witryny.

Również w tym przypadku suma, jaką otrzymamy za auto, nie jest najistotniejsza. Stacja demontażu pojazdów, do której oddajemy auto, musi posiadać pełnomocnictwo wojewody do wydawania poświadczeń o kasacji pojazdu. Ów dokument jest niezbędny do wyrejestrowania samochodu! Właściciel samochodu czy osoba przez niego upełnomocniona ma obowiązek pokazać do wglądu dowód osobisty, tablice rejestracyjne, kartę pojazdu (jeśli była wydana) czy poświadczenie wystawione przez urząd komunikacji, jeśli pierwotne poświadczenia zaginęły. Czterokołowców przekazanych do kasacja pojazdów Poznań nie możemy już ponownie zarejestrować, większość tego rodzaju jednostek rozbiera je na elementy, które później wyprzedaje.