Funkjonowanie szkoły dialogu kultur

Najważniejszym założeniem, jakie przyświeca funkcjonowaniu szkoły żydowskiej jest propagowanie pośród dzieci oraz młodzieży tolerancyjnego stosunku do wszystkich kultur świata oraz szacunku dla różnorodności wyznaniowej. Jest to bardzo ważna i potrzebna działalność, zwłaszcza w Polsce, gdzie wciąż rosną nastroje wrogości do wszystkiego co inne a ma to najczęściej miejsce w środowiskach mało wykształconych, ludzi, którymi bez problemu można manipulować.
read more

Podstawową ideą przyświecającą działalności szkoły żydowskiej jest szerzenie pośród dzieci oraz młodzieży tolerancji i szacunku względem innych kultur i innych wyznań. Działalność taka jest niezwykle istotna i bardzo potrzebna, w szczególności w naszym społeczeństwie, gdzie wciąż rosną nastroje wrogości do wszystkiego co inne a ma to najczęściej miejsce w środowiskach mało wykształconych, ludzi, którymi bez problemu można manipulować.

Działalność takich placówek często związana jest z szerszą działalnością całego stowarzyszenia na rzecz równości kulturowej. Szkoła żydowska jest placówką, która poza krzewieniem tolerancji, dba również o rozwój personalny dzieci, organizując zajęcia dodatkowe, często związane ze sztuką lub religią. Mimo, że w szkole żydowskiej realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej, to zwykle jest on poszerzony właśnie o dodatkowe przedmioty.

dziecko w szkole

Autor: Luis Vidal
Źródło: http://www.flickr.com

Oprócz tego, często zdarza się, że realizacja całego programu nauczania jest prowadzona autorską metodą, którą opracowuje każdy nauczyciel. Szkoła żydowska kształci w uczniach większy szacunek dla wszystkich symboli religijnych. Koncentruje się na wychowaniu uczniów w nastroju tolerancji. Najważniejsza jest współpraca między uczniami i nauczycielami, od samego początku wspólne inicjatywy stają się sposobem na osiągnięcie sukcesu w przyszłości. Niezwykle istotne jest, aby dzieci, które uczęszczają do tego typu szkoły uczyły się historii żydowskiej oraz poznawały żydowską kulturę. Jest duża ilość propagujących i żydowską kulturę organizacji, które dbają o edukację o otwierają tego typu placówki. W programie szkoły żydowskiej znajdziemy nie tylko historię żydowską, ale także zajęcia z religii oraz dodatkowe zajęcia z muzyki, czy zajęcia sportowe. Więcej na: szkoła dialogu Etz

Dzieci uczą się również języka hebrajskiego. Lekcje odbywają się najczęściej w kilkuosobowych klasach, co daje z kolei możliwość sprawniej i skuteczniej przyswajać wiedzę. Często oferta takich szkół wzbogacona jest również o zajęcia z filozofii, często w wersji dla najmłodszych, dzięki czemu uczy się dzieci krytycznego myślenia. Dodatkowym atutem chodzenia do tego typu szkoły jest niewielka ilość uczniów oraz stała opieka psychologa i pedagoga, która często ma charakter regularnych spotkań z każdym dzieckiem raz w miesiącu lub częściej.