Wpływ mieszkańców na społeczność

Każde społeczeństwo kieruje się swoimi prawami. W każdym przeważają pewne normy i zasady, do których każdy mieszkaniec musi się ustosunkowywać. Na nieszczęście dużo mieszkańców bierze niewielki udział w życiu społecznym. Nie angażują się w jego sprawy, nie starają się udoskonalić jakości życia, wobec tego niezmiernie ważną kwestią jest pobudzanie aktywności obywatelskiej.
read more

Każde społeczeństwo włada się swoimi prawami. W każdym panują pewne normy oraz zasady, do jakich każdy obywatel musi się ustosunkowywać. Niestety bardzo dużo mieszkańców bierze mały udział w życiu społecznym. Nie angażują się w jego sprawy, nie starają się usprawnić jakości życia, w następstwie tego niesłychanie istotną sprawą jest pobudzanie aktywności obywatelskiej.

więcej tutaj

Autor: Locus Research
Źródło: http://www.flickr.com
Normalnym sposobem na to, są lekcje dla młodych w szkole. Są to zajęcia przewodzone w ramach WOS zobacz naszą propozycję collegium-novum.pl, czyli Wiedzy o Społeczeństwie. Na takich zajęciach młodzi obywatele, rozpoznają swoje prawa i obowiązki. Dowiadują się czym zawiaduje się społeczność, jaki wpływ ma na nie styl życia mieszkańców. Niezwykle istotne jest aby młodzi obywatele po osiągnięciu pełnoletności, rozpoczęli pobierać aktywny udział w życiu społeczeństwa. Od tego zależą ich wzajemne stosunki a także poziom życia, jaki będą mieli. Nieprzerwane pobudzanie aktywności obywateli, ma wpływ na to, jak ta zbiorowość ludzka będzie się ewoluować. Czym bardziej energiczne dane społeczeństwo, tym bardziej przebojowe, a za tym idą spore korzyści.

W każdej szkole powinny być prowadzone lekcje, takie jak pobudzanie aktywności obywatelskiej (polecana strona), dobrze jeśli takie lekcje będą też otwarte dla szerszej publiki, dla ludzi bardziej dorosłych a aczkolwiek mało uzmysłowionych na temat swojego społeczeństwa. Ludzie częstokroć wierzą w mit, że na nic nie posiadają wpływu i nie ma sensu się angażować w życie społeczne i polityczne, jako że i tak w ten sposób się nic nie zmieni.

Jest to nadzwyczaj wielki mit, każdy kto zacznie uczęszczać na lekcje z działalności obywatelskiej bądź zapisze się do jakiejś grupy lub stowarzyszenia, jaka zajmuje się takimi kwestiami, błyskawicznie się o tym przekona. Obywatele mają duży wpływ na to jak wygląda i zachowuje się ich otoczenie.

Dlatego wskazane jest ciekawić się życiem obywatelskim i brać w nim nieustanny, aktywny udział. Aktywność obywatelska to również udział w wyborach wszelakiego typu, to obywatele mają w tej kwestii najwięcej do powiedzenia, a nie każdy korzysta z takiej ewentualności. A szkoda bo być może dzięki temu, lepiej by nam się egzystowało w naszym dziennym otoczeniu.