Nauczanie ludzi młodego pokolenia wzajemnego szacunku oraz sprawności porozumiewania się

Szkoła dialogu jest placówką, w której poza realizowaniem programu narzuconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzący zajęcia pragną szerzyć szacunek i tolerancję wśród uczniów względem innych narodów oraz innych wyznań.
read more

Szkoła dialogu jest placówką, w której poza realizowaniem programu narzuconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzący zajęcia pragną szerzyć szacunek i tolerancję wśród uczniów względem innych narodów oraz innych wyznań.

Mały chłopczyk z dyniami
Autor: vastateparksstaff
Źródło: http://www.flickr.com
Główną podstawą działania szkoły dialogu (szkoła dialogu) jest w szczególności budowanie wzajemnego szacunku wśród dzieci różnych narodowości oraz różnych wyznać poprzez konfrontację oraz współpracę ze sobą dzieci z różnych krajów. Ponadto zajęcia prowadzone są w małych grupach i dzieci mają możliwość lepiej się poznać. Szkoły dialogu zwykle są placówkami, które należą do jakiejś fundacji działającej na rzecz pamięci o kulturze żydowskiej lub innych kulturach. Metodyka nauczania w takich szkołach bazuje przede wszystkim na konfrontacji oraz działaniu w grupach.

Oczekuje na Ciebie najnowsza treść (http://kodak.wroclaw.pl/system/oferta/zdjecia-dowodowe) – trzeba kliknąć w poniższy link i w nim opracowaliśmy dla Ciebie wiele rzetelnych informacji.

Takie podejście sprawia, że dzieci traktują swój sukces jako efekt działania grupowego, efekt pracy z innymi dziećmi.

Jest to bardzo ważny czynnik kształtujący świadomość oraz szacunek dla innych wyznań wśród uczniów. Bardzo ważne są też zajęcia dodatkowe organizowane w ramach działalności szkoły. Są to lekcje języków obcych, gdzie

Dzieci z Afryki w szkole
Autor: Trocaire
Źródło: http://www.flickr.com

istotna jest nauka hebrajskiego oraz angielskiego i niemieckiego. Ponadto organizuje się zajęcia plastyczne i muzyczne. Kolejna cecha takich szkół to autorska metodyka jaką się stosuje w nauczaniu podstawowych przedmiotów. Oprócz rozmaitych różnorodnych zajęć pozalekcyjnych spotkamy się tutaj również z wyjątkowym i indywidualnym podejściem nauczycieli do ucznia (oferta podstawowej szkoły dialogu).

Ważne jest, aby znać wszystkich uczniów dobrze, co umożliwia oczywiście mała ilość uczniów podczas zajęć. Poza tym uczniowie są stale pod opieką pedagoga oraz psychologa. Opieka ta polega na personalnych spotkaniach z każdym dzieckiem. Spotkania takie organizowane są regularnie raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Poza różnorodnością przedmiotów i bogatą ofertą edukacyjną oraz opieką doświadczonej kadry pedagogicznej organizuje się w szkołach dialogu wiele rozmaitych imprez, dzieci mają możliwość uczestniczyć w świętach religijnych różnych kultur i poznawać zwyczaje innych wyznań.