Jak prezentuje się obecnie segment szkoleniowych usług w Polsce, co należy mieć na uwadze podczas wyboru szkolenia.

Rynek szkoleniowy w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija. Szacuje się, że na obecną chwilę jest on warty kilka miliardów złotych, i powoli ale regularnie rośnie do góry. Firmy dostrzegają potencjał płynący ze szkoleń, widzą również zalety, jakie za tym idą.
read more

Rynek szkoleniowy w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija. Szacuje się, że na obecną chwilę warty on jest ponad dwa miliardy złotych, i wolno lecz regularnie rośnie do góry. Firmy widzą potencjał jaki płynie ze szkoleń, zauważają również zalety, jakie się z tym wiążą.

Zresztą w niektórych branżach nie można nie mieć dobrze przeszkolonych pracowników, bo po prostu zostanie się w tyle za konkurencją. A próba jej dogonienia wcale nie będzie łatwą rzeczą, bo przy tak dynamicznie postępujących technologiach zrobienie raz zaległości może się stać ogromnie odczuwalne. Oprócz tego szkolenia bardzo poprawiają wydajność i efektywność pracy – czytaj artykuł: .

Szkolenie przeprowadzone w siedzibie firmy

Autor: We Are Social
Źródło: http://www.flickr.com

Pracownicy, jacy wiedzą doskonale kiedy i co mają robić, umieją postępować w kryzysowych sytuacjach, z pewnością będą dużo bardziej efektywni od takich, którzy nie mają pojęcia o tym, co się wokół nich dzieje. A to tak naprawdę przekłada się bezpośrednio na jakość pracy, a co za tym idzie, zyski w firmie. Lecz aby tego typu szkolenia dla firm dawały odpowiednie rezultaty, to muszą być właściwie dopasowane do oczekiwań pracowników oraz pracodawcy. Z reguły szkolenia – sale szkoleniowe dzieli się pod względem tematyki i formuły. Tematyka szkoleń powinna być dobrze dobrana do tego, co poszczególni pracownicy z firmy potrzebują. Tu istotne będzie, aby rzeczywiście zastanowić się nad rzeczywistymi potrzebami, a nie ulegać trendom lub co gorsza jakimś sprzedawcom. Powszechnym błędem osób wybierających szkolenia >> konferencje w górach jest brak sprawdzenia ich dokładnego przebiegu i oparcie się jedynie na ogólnie podanej tematyce. Niestety często się później okazuje, że to jednakot nie będzie to, czego się oczekiwało i szkolenie staje się zwyczajnie mało potrzebne.

Przy wyborze szkoleń ważna jest również ich formuła. Szkolenia otwarte są przeważnie prowadzone w siedzibie szkoleniowej firmy i mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani. Zaletą takiego rozwiązania jest cena, ale trzeba uważać, aby nie brało w nich udziału za dużo osób, bowiem w przypadku zbyt licznych grup znacznie może spaść efektywność takich szkoleń.