wosk

Jak przebiega proces złomowania pojazdów, jakie formalności i dokumenty będą przy tym do załatwienia.

Od czasu gdy nasz kraj wszedł do Unii Europejskiej, został w pewnym sensie samochodowym śmietniskiem Europy. Otwarcie granic spowodowało, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat przyjechało do nas na własnych kołach lub było przywiezione kilka milionów pojazdów. Duża ich część była w odpowiednim stanie technicznym, bez wypadkowej przeszłości i poważnych awarii.
read more