prace

Język znać należy i basta – czyli szkoły językowe sposobem na naukę języka

Dziś nie można jest mieć szansę na rynku zatrudnienia bez znajomości języków obcych. Jeśli pragniemy otrzymać satysfakcjonującą prace trzeba umieć mówić nie tylko w ojczystym języku. W wymaganiach co drugiej oferty pracy znajduje się podpunkt poruszający kwestie znajomości języków obcych. Wymagania typu „język angielski w stopniu zaawansowanym” „angielski płynnie” to już norma.
read more