prace

Język znać należy i basta – czyli szkoły językowe sposobem na naukę języka

W dzisiejszych czasach trudno jest zaistnieć na rynku zatrudnienia bez znajomości języków. Gdy pragniemy otrzymać dobrze płatną prace trzeba umieć mówić nie tylko po polsku. W wymaganiach co drugiej oferty pracy możemy przeczytać na temat biegłości we władaniu językami obcymi. Zdania takie jak „język angielski w stopniu zaawansowanym” „angielski płynnie” to już standard.
read more