pojemniki

Pojemniki na paliwa i na różne substancje groźne mają specjalistyczne oprzyrządowanie o zaawansowanej technologii

Benzyna czy olej napędowy to środki niebezpieczne dla atmosfery i ekologii, w związku z tym wymagają należytego traktowania i składowania czy przewożenia. Na dodatek środki te wymagają dopasowywania się do określonych przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz przeciwpożarowych.
read more

Współczesne dozowniki paliw – dowiedz się więcej

Dystrybutory są jedno, dwu i wielopaliwowe. Sprzęty te wyposażone są w elementy hydrauliczne do wydawania standardowych paliw, benzyny, oleju napędowego, także biopaliw. Dystrybutory paliw to kluczowe i bardzo złożone urządzenia na stacji paliw. Decyzję o tym, w jakie dystrybutory powinno się ją zaopatrzyć decyduje przede wszystkim charakter i format stacji.
read more