Niż demograficzny i jego wpływ na rynek pracy. Interesujące informacje

Niż demograficzny jest normalnym procesem objawiającym się zmniejszeniem liczby narodzin dzieci w danym okresie na danym obszarze. Aktualnie Polska znalazła się w jednym z największych niżów od drugiej wojny światowej. Na taką sytuację wpływ miało dużo elementów, demografowie jako najważniejsze z nich podają masową emigrację spowodowaną otwarciem granic państw dla ludzi pracujących, kryzys finansowy oraz niezbyt opłacalną politykę rodzinną. Pozostanie takiego niżu może wywołać dużo niekorzystnych konsekwencji w niedalekiej przyszłości.
read more

Niż demograficzny jest powszechnym procesem polegającym na zmniejszeniu się ilości narodzin dzieci w danym okresie na danym terenie. Na dzień dzisiejszy Polska znalazła się w jednym z największych niżów od lat czterdziestych XX wieku. Na taką sytuację złożyło się sporo elementów, demografowie jako najważniejsze z nich wymieniają wielką emigrację wywołaną otwarciem granic Unii dla osób pracujących, kryzys finansowy oraz niezbyt opłacalną politykę rodzinną. Pozostanie niżu na takim poziomie może mieć wiele niekorzystnych konsekwencji w niedalekiej przyszłości.

dziewczyna ucząca się języka angielskiego
Autor: r. nial bradshaw
Źródło: http://www.flickr.com

Najbardziej istotne niebezpieczeństwaEksperci zgodnie twierdzą, że jeśli niż demograficzny utrzyma się na dłużej, władze mogą nie być w stanie przeznaczyć wszystkich emerytur dla przyszłych emerytów. Najbardziej istotną konsekwencją tego zjawiska jest przewaga osób korzystających ze świadczeń emerytalnych, nad osobami finansującymi te emerytury. Tak samo poważne może być zachwianie rynku pracy wywołane coraz mniejszym zatrudnieniem w szkolnictwie i koniecznością przekwalifikowania wielkiej ilości nauczycieli i osób pracujących w przedszkolach – moja strona internetowa. Największym zjawiskiem może być tu praca dla nauczycieli. Warszawa już walczy z takim problemem, aktualnie nauczyciele są przekwalifikowywani zazwyczaj na pracowników socjalnych, ale i w tym sektorze liczba miejsc jest już uszczuplona. Oferta dla szukających możliwości nauki: polecany native speaker warszawa.

Sposoby na uniknięcie katastrofy demograficznej
Młode osoby wolą osiedlać się w innych krajach, gdzie utrzymanie rodziny jest znacznie łatwiejsze niż w kraju. Jedynym sposobem na utrzymanie młodych ludzi w Polsce jest modyfikacja polityki rodzinnej. Duże świadczenia socjalne mogą jednak nie wystarczyć. Dopóki koszta egzystencji będą tak duże, młodzi ludzie będą czuć lęk przed założeniem rodziny. Badania pokazują bowiem, że najbardziej paraliżującym strachem przed wychowaniem potomstwa jest obawa przed brakiem finansów na utrzymanie dziecka. Drugim dużym lękiem ludzi w wieku reprodukcyjnym jest strach przed wieloletnimi kredytami mieszkaniowymi. Perspektywa wyjazdu do innego państwa i rozpoczynania życia od nowa jest nierzadko znacznie bardziej kusząca od strachu przed życiem, które czeka na młodych w ojczyźnie.