Jakie istnieją najlepiej znane rodzaje tłumaczeń? Jak można je sklasyfikować?

Typologia tłumaczeń to tak właściwie obszerna i złożona tematyka, stąd też liczne badania i opracowania, jakie robione są przez językoznawców. Sprawa właściwie nie jest łatwa, bo typów tłumaczeń jest dość wiele, w zależności od kryterium, które obierze się przy ich analizie.
read more

Typologia tłumaczeń to tak właściwie obszerna oraz skomplikowana tematyka, stąd też liczne badania i opracowania, które robione są przez językoznawców. Sprawa właściwie nie jest łatwa, gdyż rodzajów tłumaczeń jest naprawdę wiele, zależnie od kryterium, jakie obierze się przy ich analizie.

tekst do tłumaczenia
Źródło: pixabay
Na niektóre rodzaje tłumaczeń można patrzeć choćby pod kątem typu opracowywanych materiałów i ich cech językowych, autora imprezy (zobacz więcej na temat) czy wierności przekładu – strona internetowa. W sensie praktycznym należy przypomnieć parę najczęściej powtarzających się terminów. Wiedza taka bez wątpienia okaże się przydatna kolejnym tłumaczom, lecz i klientom, jacy są zorientowani z jakimi typami tłumaczenia się właśnie stykają. Mamy w związku z tym oczywiście tłumaczenia pisemne. Polegają one na interpretacji tekstu w języku oryginalnym i odtworzeniu go w języku docelowym w pisemnej formie.

W tego rodzaju przypadkach na pewno należy brać pod uwagę kontekst kulturowy, idiomy, lecz również kwestie odnoszące się do różnic w alfabecie, czy systemie języka. Inne najpopularniejsze tłumaczenie to rzecz jasna ustne. W takiej sytuacji więc mamy tekst wypowiadany przez kogoś w tym danym momencie. W takiej sytuacji tłumacz powinien wykazać się nie samą jedynie świetną znajomością danego języka i konkretnej specjalizacji, lecz również dużym zasobem leksykalnym, elastycznością czy odpornością na stres. Mogą więc wyniknąć błędy, uproszenia, przekład natomiast może być dalekie od ideału. Jeśli zaś chodzi o tłumaczenia ustne, to trzeba wiedzieć, że do tej grupy zalicza się tłumaczenia – https://www.bestword.co.uk/cennik/ – symultaniczne.

tłumacz
Autor: Jana Svarova
Źródło: http://www.flickr.com
Proces tego rodzaju tłumaczenia przebiega od razu, to znaczy, że osoba mówiąca i tłumacz mówią kwestie w tym samym momencie. Z takim tłumaczeniem najczęściej spotkać się możemy przy okazji spotkań międzynarodowych, wykładów, czy konferencji. Specyficzną odmianą są tłumaczenia kabinowe. Zasada tłumaczenia jest taka sama, jednak tłumacz pracuje używając specjalistycznych narzędzi oraz pomieszczeń. Przydatne mu będą słuchawki, mikrofon i odbiornik dla słuchaczy. Są też tłumaczenia techniczne, dotyczą one danej branży. Osoba robiąca tłumaczenie zna słownictwo oraz wyrażenia używane w danej dziedzinie – więcej.