harcerstwo

Składniki umundurowania – rozmaite mundury oraz elementy wyposażenia

Na terenie zarówno świata, jak i Polski istnieją różniące się między sobą formacje militarne i umundurowane. Ich cechą charakterystyczną jest to, że ich członkowie noszą mundury. To właśnie mundur pozwala odróżnić członków tych grup od pozostałej części obywateli. Jakie są cechy typowe różnych formacji mundurowych oraz jak wyglądają ich mundury?
read more