Na czym może opierać się dzierżawa i jak się do tego przygotować? Czy ten motyw jest dla nas? Co powinniśmy wiedzieć?

Poprzez umowę dzierżawienia ktoś kto dzierżawi deklaruje, że odda dzierżawcy wybraną rzecz do wykorzystywania. Jednocześnie, wiąże się to z zebraniem pożytków w tym czasie, z kolei dzierżawca za to płaci wcześniej określony czynsz. Jak przygotować umowę wydzierżawienia i co się musi się w niej znaleźć?
read more

Poprzez umowę dzierżawienia ktoś kto dzierżawi deklaruje, że zobowiązuje dzierżawcy konkretną rzecz do używania. Tak samo, wiąże się to z pobieraniem pożytków w tym czasie, zaś dzierżawca za to będzie płacił z wyprzedzeniem określony czynsz. Jak przygotować umowę wydzierżawienia i co się powinno w niej znajdować?

więcej tutaj
Autor: Barry Lewis
Źródło: http://www.flickr.com
W jaki sposób umowa jest zawierana przez osoby fizyczne, to po prostu musimy zapisać ich najistotniejsze dane, jak imiona, nazwiska czy datę urodzenia. Jak osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisania do ewidencji działalności gospodarczej, to powinniśmy zawierać nazwę tej działalności, jak również numer NIP. Odpowiednio, żeby tego typu osoby miały szanse przedstawić odpisy zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej. W sytuacji gdy chodzi o spółki, to musimy wskazać adres siedziby, numer wpisu do KRS i osoby, które są uprawniane do reprezentacji.

Umowa powinna zawrzeć konkretny opis przedmiotu dzierżawionego, na przykład dzierżawa naczep – kliknij tutaj. W jaki sposób dzierżawiony jest grunt, to trzeba wskazać położenie, czyli miejscowość czy ulicę, powierzchnię jak również numer który wpisuje się do ewidencji działki. Trzeba tez przedstawić numer księgi wieczystej.

W momencie, kiedy przedmiotem umowy jest przykładowo pojazd, to musimy wskazać jego nazwę, rok produkcji i numer fabryczny. W umowie trzeba precyzyjnie określić cel przedmiotu dzierżawy. Mogą to być rozmaite, wcześniej wymienione przeznaczenia. Dzierżawca stwierdza w umowie, że nie obcy mu jest mu stan techniczny przedmiotu dzierżawy. Nic nie wadzi, aby strony zrodziły protokół z przekazania przedmiotu umowy.

W takim protokole może znajdować się informacja o stanie technicznym dzierżawionej rzeczy. Umowa dotycząca dzierżawy jest umową o wyznaczonym terminie. Trzeba więc wskazać czas trwania dzierżawy – może to być czas oznaczany, czyli przykładowo dwa lata, jak i nieoznaczony (dzierżawa kończy się wtedy,kiedy będzie się kończyć jej okres wypowiedzenia). Tak przeprowadzone postępowanie w zakresie dzierżawy będzie posiadało moc prawną i będzie ograniczyć z korzyścią dla dwóch stron.

Jeżeli zamieszczone tutaj treści przyciągają Twoje oko, to dodatkowo zerknij na informacje, które zobaczysz, kiedy klikniesz ten odnośnik.

/J]